Chat with us, powered by LiveChat

We Believe in

VỀ CHÚNG TÔI

Epost Express với sự hiện diện tại Malaysia và Trung Quốc, là một nền tảng trực tuyến phục vụ các dịch vụ hậu cần kết nối kinh doanh với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Epost Express đã thiết lập một dịch vụ hệ sinh thái trực tuyến tích hợp cho người tiêu dùng, hệ sinh thái cho phép người dùng cuối tìm kiếm và đặt bất kỳ dịch vụ hậu cần nào như giao hàng qua biên giới, giao hàng trong nước, điểm tập kết, thông quan, kho và lưu trữ, theo dõi và hệ thống API.

Epost Express tin vào hệ thống FIVE 5: Dễ dàng, hiệu quả, đạo đức, giáo dục và tiến hóa

ĐỘI NGŨ

Mô hình C2B – khách hàng với doanh nghiệp, chúng tôi quan tâm đến đánh giá của khách hàng đưa ra một ý tưởng hữu ích cho sự phát triển dịch vụ mới mà người tiêu dùng đang tạo ra giá trị cho doanh nghiệp và chúng tôi sẽ áp dụng nó.

Dễ dàng.

Epost Express tập trung vào trải nghiệm người dùng trên hệ thống bảng điều khiển để người tiêu dùng và đối tác kinh doanh dễ hiểu và dễ vận hành.

Hiệu quả.

Epost Express cắt giảm các bước không cần thiết và tăng tốc độ giao hàng.

Đạo đức.

Epost Express cung cấp giá cả hợp lý bằng cách cắt giảm mô hình hậu cần truyền thống và mang lại lợi ích cho người bán trực tuyến và người mua trực tuyến

Giáo dục.

Epost Express xây dựng phong cách mua hàng trực tuyến và hình thành một cộng đồng kinh doanh trực tuyến.

Sự phát triển.

Epost Express không bao giờ ngừng phát triển trong hệ thống hậu cần để phục vụ khách hàng của chúng tôi và các đối tác kinh doanh với hiệu quả và kết quả tốt nhất.